Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nadawanie numeru PESEL uchodźcom

NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

Od środy 16 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 roku, bezpośrednio z terytorium Ukrainy będą mogli wnioskować o numer PESEL. Pozwoli to na na korzystanie z usług publicznych, a także na stworzenie profilu zaufanego. W Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca można złożyć wniosek wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew.22. Po otrzymaniu terminu należy zgłosić się do Referatu Spraw Obywatelskich który znajduje się na parterze budynku, w pokoju nr 4.

Wniosek należy wydrukować na jednej kartce (dwustronnie). Konieczne będzie jedno zdjęcie twarzy o wymiarach 35x45 mm. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. (Nie dotyczy to dzieci poniżej dwunastego roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.) Numer PESEL może być przyznany na podstawie: paszportu, dowodu osobistego, Karty Polaka, prawa jazdy lub zaświadczenia potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wydanego przez ukraiński konsulat. Dla osób które nie ukończyły osiemnastego roku życia może to być świadectwo urodzenia. W imieniu dziecka wniosek o nadanie numeru PESEL składa jedno z rodziców lub osoba sprawująca faktyczną opiekę. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do dwunastego roku życia - nie musi ono być obecne przy składaniu wniosku.

Podczas nadawania numeru PESEL można wnioskować również o potwierdzenie profilu zaufanego. Mogą uzyskać go osoby powyżej 18 roku życia. Do stworzenia profilu zaufanego potrzebny będzie
telefon z SIM-kartą polskiego operatora, adres poczty elektronicznej (e-mail ) oraz wyrażenie zgody na założenie profilu zaufanego. Uwaga! Nie można podać cudzego numeru telefonu. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Umów wizytę w urzędzie pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 22, dzięki temu unikniesz niepotrzebnych kolejek.

 

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje cykl filmów dotyczących przeglądu rynku pracy w Województwie Małopolskim.

Link do filmu: Przegląd rynku pracy - Punkty informacyjne dla uchodźców [AD] - YouTube

 

НАДАВАННЯ НОМЕР ПЕСЕЛЬ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

З середи, 16 березня 2022 року, громадяни України, які в’їхали на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року, зможуть подати заявку на отримання номера PESEL безпосередньо з території України. Це дозволить вам користуватися публічними сервісами, а також створити довірений профіль. В Управлінні ґміни Коцмиржув-Любожиця подати заявку можна лише після запису на прийом за телефоном 12 387 14 10 доб. 22. Отримавши дату, необхідно з’явитися до відділу у справах громадян, розташованого на першому поверсі будівлі, в кімнаті 4.

Заява повинна бути надрукована на одному аркуші (двосторонньому). Вам знадобиться одна фотографія обличчя розміром 35х45 мм. Відбитки пальців збираються під час подачі заявки. (Це не стосується дітей віком до 12 років і людей, для яких зняття відбитків пальців фізично неможливе.) Номер PESEL може бути наданий на підставі: паспорта, ідентифікаційної картки, карти поляка, водійських прав або свідоцтва, що підтверджує особу та громадянство, видане консульством України. Для осіб віком до вісімнадцяти років це може бути свідоцтво про народження. Заявку на номер PESEL від імені дитини подає один із батьків або особа, яка фактично піклується. Якщо заява стосується дитини віком до дванадцяти років - це не обов'язково бути присутнім при подачі заяви.

Призначаючи номер PESEL, ви також можете запросити підтвердження довіреного профілю. Його можуть отримати люди старше 18 років. Для створення довіреного профілю вам знадобиться телефон із SIM-картою польського оператора, адреса електронної пошти та згода на створення довіреного профілю. Увага! Не можна давати чужий номер телефону. Це безкоштовний інструмент, який дозволяє вирішувати певні офіційні справи онлайн, на веб-сайтах державного управління, не виходячи з дому.

Запишіться на прийом в офіс за телефоном 12 387 14 10 доб. 22, завдяки цьому ви уникнете непотрібних черг.Файли для завантаження:

2022-03-15