Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

EKSPLOATATOR GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA:

Eksploatator gminnej sieci wodociągowej:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy

ul. Jagiellońska 7, 32 – 010 Luborzyca

Siedziba:

ZGK w Kocmyrzowie – Luborzycy

Rawałowice 144, 32 – 010 Luborzyca

tel. 12 387 10 35

e-mail: zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA:

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terytorium Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
w rejonie działania gminnej jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy
Załącznik do decyzji KR.RZT.70.241.2021

L.p. Taryfowa Grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto
w okresie od 1 do 12 miesiąca
Cena/stawka netto
w okresie od 13 do 24 miesiąca
Cena/stawka netto
w okresie od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy

 

cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,16 3,19 3,22
 

opłata stała abonamentowa
zł/odb/okres rozliczeniowy

2,59 2,72

 

 

2,78

 

 

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT
Załącznik – Decyzja nr KR.RZT.70.241.2021 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2024-01-29