Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

EKSPLOATATOR GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA:

Eksploatator gminnej sieci wodociągowej:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy

ul. Jagiellońska 7, 32 – 010 Luborzyca

Siedziba:

ZGK w Kocmyrzowie – Luborzycy

Rawałowice 144, 32 – 010 Luborzyca

tel. 12 387 10 35

e-mail: zgk@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA:

 

 

netto

brutto

 

 

WODA

Cena za 1 m³

 

2,90 zł

3,13 zł

Stawka opłaty

abonamentowej

2,50 zł

2,70 zł

 

2023-01-03