Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca przystąpiła od 31.03.2020 r. do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców obszaru metropolitarnego.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r.

Projekt „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej i jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Podstawowym zadaniem projektu EKO-TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Metropolii Krakowskiej, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Cel projektu EKO-TEAM wpisuje się w długofalową politykę, której realizacji podjęły się gminy członkowskie Stowarzyszenia, uznając w Uchwale nr 14/IV/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 29 sierpnia 2017 r., poprawę jakości powietrza, jako dziedzinę współpracy metropolitalnej, deklarując tym samym prowadzenie skoordynowanych działań w tym zakresie. Realizacja projektu EKO-TEAM powinna przyczynić się ponadto do efektywnego wdrażania zapisów Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Przystępując do realizacji projektu Gmina Kocmyrzów – Luborzyca zobowiązała się w okresie trwania projektu do zrealizowania następujących wskaźników rzeczowych:

  • wymiana źródeł ciepła – 438
  •  termomodernizacja [liczba obiektów] – 22
  • OZE [liczba instalacji] – 271

 

Nasza gmina w ramach projektu zatrudnia 2 ekodoradców:

Karolina Duk –Główny Ekodoradca

Justyna Żelazny - Ekodoradca

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

pokój nr 9 (parter), tel. 12/ 387 14 10 wew. 41

e-mail: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

 

Ekodoradcy w ramach swojej aktywności pomagają zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na:

  • wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe,

  • instalację odnawialnych źródeł energii,

  • termomodernizację budynku lub jego części,

  • obsługa Punktu Czystego Powietrza na terenie Gminy

2023-04-13