Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PROGRAM WYMIANY PIECÓW

Mieszkańcy naszej gminy, którzy aktualnie użytkują stare, nieekologiczne kotły opalane paliwem stałym, np. węglem lub drewnem, a chcieli by je wymienić na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, mają możliwość złożenia deklaracji uczestnictwa w programie umożliwiającym uzyskanie dotacji na nowe kotły.


Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych, będzie wynosiło od 400 do 550 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku - nie więcej niż 7 tys. zł / kocioł w budynku jednorodzinnym.

Przypominamy, iż warunkiem uczestnictwa w programie jest odpowiedni stopień termomodernizacji budynku, w którym ma być zamontowany nowy kocioł lub plan przeprowadzenia termomodernizacji w okresie nie dłuższym niż rok od daty podpisania umowy na dofinansowanie.

W sprawie szczegółowych informacji na temat realizacji programu, zainteresowanych prosimy o kontakt z Ekodoradcą w siedzibie tut. urzędu gminy pok. 9 (parter) oraz pod numerem telefonu 12/ 387 14 10 wew. 41

Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2. Regulamin uczestnictwa w programie

3. Wzór deklaracji uczestnictwa w programie

4. Wzór umowy

5. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego

6. Oświadczenie o posiadaniu zainstalowanego i pracującego źródła ciepła

7. Oświadczenie właścicieli o udzieleniu zgody na realizację inwestycji

8. Oświadczenie o użytkowaniu nieruchomości zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

9. Wniosek inwestora o rozliczenie dotacji

 

2024-02-22