Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Wiktorowice
Sołtys miejscowości Wiktorowice, pan Adolf Kura, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-15
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Wilków
Sołtys miejscowości Wilków, pan Adam Wójcik, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-14
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Skrzeszowice
Sołtys miejscowości Skrzeszowice zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-11
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Sulechów
Sołtys miejscowości Sulechów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-11
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Luborzyca
Sołtys miejscowości Luborzyca, pan Zbigniew Trątnowiecki, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-10
Gminny program stypendialny
Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła uchwałę nr III/20/2018 zmieniającą uchwałę nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Zobacz więcej »
2019-01-07
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Rawałowice
Sołtys miejscowości Rawałowice, pan Andrzej Witek, informuje mieszkańców o zebraniu wiejskim.
Zobacz więcej »
2019-01-07
Zawiadomienie o zebraniu wiejskim- Prusy
Sołtys miejscowości Prusy, pani Elżbieta Konieczna, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-03
Bezpłatne porady dla mieszkańców
Poniżej zamieszczamy listę podmiotów udzielających bezpłatnych porad dla mieszkańców powiatu krakowskiego w roku 2019.
Zobacz więcej »
2019-01-03
Informacja dla mieszkańców Sulechowa-zebranie wiejskie
Sołtys miejscowości Sulechów pan Marian Nowak, informuje mieszkańców, iż na ostatnim zebraniu wiejskim w dniu 16.12.2018 r. frekwencja była niewystarczająca.
Zobacz więcej »
2018-12-20
Informacja dla mieszkańców Dojazdowa
Sołtys wsi Dojazdów zaprasza mieszkańców wsi na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz.16:00 w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich; ul. Krakowska 130-II piętro.
Zobacz więcej »
2018-12-17
Informacja dla mieszkańców Sulechowa
Sołtys wsi Sulechów zaprasza wszystkich mieszkańców na "Zebranie Wiejskie", które odbędzie się w dniu 16.12.2018 r. o godz. 16.00 w nowej świetlicy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
2021-08-23