Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys wsi Wiktorowice zawiadamia, że w dniu 18 września 2022 r. (niedziela) o godz. 16.00 na działce gminnej odbędzie się zebranie wiejskie.

W programie:
1. Omówienie możliwości zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
2. Fundusz sołecki na 2023.
3. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

 


Stanisław Machnik
Sołtys

2022-09-12