Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys Dojazdowa zaprasza serdecznie Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 17.09.2022 r. (sobota) o godz. 16:00 w budynku nowej świetlicy w Dojazdowie (ul. Krakowska 114).

Na zebraniu omówione zostaną: przeznaczenie środków w ramach Funduszu Sołeckiego, sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

 

 

Sołtys
Halina Zięciak

2022-09-05