Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys wsi Wola Luborzycka zawiadamia, że w dniu 23.09.2022 r. (piątek) o godz. 18.00 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2023 r.
2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.


Sołtys
Kazimierz Rynczak

2022-09-09