Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys wsi Baranówka zawiadamia, że w dniu 18.09.2022 r. (niedziela) o godz. 17.00 w budynku Centrum Kultury i Promocji, Baranówka, ul. Chlebowa 2 (na parterze) odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2023 r.
2.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 r.
3. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Sołtys
Dorota Adamczyk

2022-09-09