Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wysiołek Luborzycki - 17.09.2022r.

Sołtys wsi Wysiołek Luborzycki zawiadamia, że dnia 17 września 2022 r. /sobota/ o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej (dawne Gimnazjum) odbędzie się zebranie wiejskie.

W programie:
1. Fundusz sołecki na 2023 r.
2. Sprawy bieżące.


W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji ( tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa ), zebranie w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.

Anna Kaczmarczyk
Sołtys

2022-09-09