Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Czulice w dniu 14.07.2024r.

Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że dnia 14.07.2024 r. (niedziela) o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:
1. Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2024,
2. Sprawy bieżące

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

2024-07-05