Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Skrzeszowice 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Skrzeszowice
Zobacz więcej »
2024-03-11
Zebranie Wiejskie Sołectwa Prus w dniu 29.02.2024r.
Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Prus na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29 lutego 2024 r. ( czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie zmiany zadania z funduszu sołeckiego na rok 2024_ _W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut._ Dziękuję bardzo Sołtys Prus Elżbieta Konieczna
Zobacz więcej »
2024-02-19
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Goszyce
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Goszyce
Zobacz więcej »
2024-02-19
Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025
Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2024-01-31
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa małopolskiego.
Zobacz więcej »
2024-01-23
Zebranie Wiejskie miejscowości Krzysztoforzyc w dniu 17.12.2023r.
Zawiadamiam mieszkańców Krzysztoforzyc, że dnia 17.12.2023r. o godz. 15.00 odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie budowa strzelnicy sportowej.
Zobacz więcej »
2023-12-12
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca - prowadzenie działalności
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-12-11
Wykaz gruntów przeznaczonych do nieruchomości w miejscowości Łuczyce, Karniów, Goszyce
Zamieszczamy wykaz gruntów przeznaczonych do nieruchomości w miejscowości Łuczyce, Karniów, Goszyce
Zobacz więcej »
2023-12-08
Obwieszczenie o sprostowaniu decyzji - budowa gazociągu
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji (znak: WI-IV.747.1.11.2023 z dnia 4 października 2023 r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu - dot. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zobacz więcej »
2023-12-05
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji - dot. gazociągu realcji Wężerów-Przewóz
Zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego z 4 października 2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazygikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Wężerów-Przewóz wraz z infrastrukturą
Zobacz więcej »
2023-11-15
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - Krzysztoforzyce
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Krzysztoforzyce.
Zobacz więcej »
2023-10-26
Projekt ulic w miejscowości Sulechów
W związku z wolą Mieszkańców wsi Sulechów oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Sulechów dotyczącej wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuję, iż trwają prace dotyczące wprowadzenia nazwy ulic w miejscowości Sulechów. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza ponownie projekt ulic w miejscowości Sulechów z uwzględniający uwagi mieszkańców. Niniejszy projekt publikuje się na okres 3 dni licząc od dnia publikacji. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2023-10-20
2024-02-21