Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania od deycji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę - dot. zadania pn.:
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

2024-06-13