Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 16 stycznia 2023 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-26
Informacja o wyborze Sołtysa w miejscowości Głęboka
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, iż w dniu 15.01.2023 r. na zebraniu wiejskim w miejscowości Głęboka odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa. W ich wyniku Sołtysem został p. Zbigniew Pragnący.
Zobacz więcej »
2023-01-16
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dla Sołectwa Rawałowice
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zmiany statutu sołectwa Rawałowice Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2023-01-13
Zebranie Wiejskie Wsi Głęboka w dniu 15.01.2023r. - Wybory Sołtysa
W związku z Uchwałą Nr XLI/398/2022 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w miejscowości Głęboka zawiadamia się Mieszkańców Głębokiej, że w dniu 15 stycznia 2023 r. /niedziela/ o godzinie 17.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa.
Zobacz więcej »
2023-01-05
Konsultacje dla Sołectwa Rawałowice - przypomnienie
Przypominamy Mieszkańcom Sołectwa Rawałowice, że do 2 stycznia 2023 r. mogą wziąć udział w konsultacjach, których przedmiotem jest zmiana Statutu Sołectwa Rawałowice polegająca na wyznaczeniu drugiego terminu zebrania wiejskiego jedną godzinę później po pierwszym terminie.
Zobacz więcej »
2022-12-29
Wszczęcie postępowania w spr. odszkodowania za udziały w prawie własności nieruchomości
Wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały w prawie własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w m. Zastów
Zobacz więcej »
2022-12-16
Dystrybucja preparatu jodku potasu.
Przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej.
Zobacz więcej »
2022-12-15
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638/11 - gastronomia
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638.
Zobacz więcej »
2022-12-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Krzysztoforzyce dz. 502
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Krzysztoforzyce dz. 502
Zobacz więcej »
2022-12-14
Konsultacje dot. zmiany Statutu Sołectwa Rawałowice
Zapraszamy Mieszkańców Sołectwa Rawałowice do konsultacji, których przedmiotem jest zmiana Statutu Sołectwa Rawałowice polegająca na wyznaczeniu drugiego terminu zebrania wiejskiego jedną godzinę później po pierwszym terminie.
Zobacz więcej »
2022-12-14
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638. - parkingi
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kocmyrzów dz. 638. - parkingi
Zobacz więcej »
2022-12-09
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca 52/1
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Luborzyca 52/1.
Zobacz więcej »
2022-12-09
2022-12-14