Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 21.06.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 21 czerwca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-06-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 17.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. 2. Zapoznanie się z odpowiedziami Urzędu Gminy na wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji z dnia 25.05.2021r. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-14
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 14 czerwca 2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-11
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 08.06.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły na Komisję. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-06-07
XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
31 maja 2021 r. odbyło się, w trybie zdalnym, posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła je część proceduralna, w trakcie której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-06-01
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 31.05.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/, zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 31 maja 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2021-05-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-26
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 27.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie pism skierowanych na Komisję. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-26
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 26.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg. 2. Rozpatrzenie pisma dotyczącego dróg rolniczych w Skrzeszowicach. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-25
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 25.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Zapoznanie się z propozycjami zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 3. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-05-24
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 24.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Informacja na temat rekrutacji - żłobek, przedszkola, oddziały przedszkolne + liczba dzieci klasy I. 2. Informacja na temat konkursu na stanowiska Dyrektorów do przedszkola i szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu 2020. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zobacz więcej »
2021-05-21
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 17.05.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z odpowiedziami Urzędu Gminy na wnioski i zapytania z posiedzenia Komisji z dnia 29.04.2021 r. 2. Sprawy bieżące. 3. Wyjazd Komisji w teren na spotkanie robocze Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-05-14
2023-03-27