Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 12.05.2022 r.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 12.05.2022 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - spotkanie z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP.
2. Informacja na temat przycinki gałęzi drzew rosnących przy drogach gminnych.
3. Rozpatrzenie pisma.
4. Informacja Ekodoradcy.
5. Informacja Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.
6. Sprawy bieżące.


Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-05-10