Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 11 maja 2022 r.

Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:
1. Przygotowanie konkursu "Kwietne ogrody".
2. Analiza i plany na rozwój polityki senioralnej w gminie.
3. Zapoznanie się z ofertą rekreacyjną gminy (CKIP plany na wydarzenia plenerowe w gminie, ZGK przygotowanie terenów sportowo-rekreacyjnych do sezonu wiosna-lato).
4. Informacja na temat postępów w rewitalizacji centrum gminy.
5. Sprawa audytu oświetlenia.
6. Informacja na temat drobnych zadań realizowanych przez Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej od dnia 1.03.2022 r. do teraz.
7. Informacja na temat składanych wniosków o dofinansowanie i pozyskanych środków.
8. Sprawy bieżące.
Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2022-05-09