Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 19.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-17
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 18.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-16
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 08.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-05
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 05.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-11-03
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 2.11.2021 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-10-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 29.10.2021 r.
Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 29 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-10-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 15.10.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 15 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) rozpocznie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-10-13
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 14.10.2021 r.
Informujemy, że w dniu 14 października 2021 r. odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy. Posiedzenie poświęcone będzie objazdowi dróg gminnych, który rozpocznie się o godz. 8.00. Przewidywany powrót do Urzędu Gminy nastąpi około godz. 12.00.
Zobacz więcej »
2021-10-12
XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 27 września 2021 r. odbyło się posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w którym udział wzięli zaproszeni Goście w osobach: Łukasza Wróblewskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Beaty Bartoszek – Radnej Powiatu Krakowskiego oraz mieszkańcy gminy, przedstawiciele Społecznego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w Centrum Gminy.
Zobacz więcej »
2021-11-30
Informacja o posiedzeniu Komisji planowania
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 5 października 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji planowania.
Zobacz więcej »
2021-09-30
Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że w dniu 30 września 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala USC, parter) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-09-29
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 24.09.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 24 września 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-09-22
2023-03-27