Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 24.09.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 24 września 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-09-22
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 27.09.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/, zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.
Zobacz więcej »
2021-09-21
Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21.09.2021 r.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 21 września 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) rozpocznie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-09-17
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 20.09.2021 r.
Informujemy, że w dniu 20 września 2021 r. o godz. 15.00 rozpocznie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-09-16
Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 17.09.2021 r.
Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 17 września 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-09-15
XXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
6 września 2021 r. odbyło się posiedzenie XXVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Posiedzenie to rozpoczęło się od części proceduralnej, podczas której Radni zatwierdzili porządek obrad oraz przyjęli protokół z posiedzenia poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-09-07
Informacja o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 06.09.2021 r.
Informujemy, że w dniu 6 września 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2021-09-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 06.09.2021 r.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372/, zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na dzień 6 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad.
Zobacz więcej »
2021-08-31
Informacja o posiedzeniu Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych w dniu 31.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych informuje, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.
Zobacz więcej »
2021-08-27
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 20.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Zapoznanie się z propozycją warunków zimowego utrzymania dróg gminnych i wydanie opinii w tej sprawie. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-08-19
Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług w dniu 16.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług informuje, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Porządek obrad: 1. Informacja dotycząca opinii i postanowień Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 2. Zapoznanie się z aktualnym stanem dróg rolniczych po ulewnych deszczach. 3. Rozpatrzenie pism. 4. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-08-12
Informacja o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 03.08.2021 r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji. Proponowany porządek obrad: 1. Spotkanie z Przedstawicielami Stowarzyszenia Maciejowice Nowa Perspektywa. 2. Informacja na temat szkół, przedszkoli i żłobka. 3. Informacja o szczepieniach przeciwko COVID-19 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. 4. Rozpatrzenie pism dot. boiska w Maciejowicach. 5. Informacja na temat projektów szatni w Łuczycach i Kocmyrzowie. 6. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2021-07-30
2023-03-27