Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Remonty w placówkach oświatowych
Wakacje to doskonały czas dla samorządów na prowadzenie remontów w placówkach oświatowych. Prezentujemy Państwu pokrótce niektóre efekty tych działań: - Przedszkole Samorządowe "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie - remont łazienek, - Samorządowe Przedszkole Akademia Przedszkolaka oraz Żłobek Małe Misie w Wysiołku Luborzyckim - remont dachu i kanalizacji, - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach – oklejenie folią lustrzaną przeciwsłoneczną okien sali sportowej, wymiana i zabezpieczenie oświetlenia tej sali ( z pomocą rodziców) oraz doraźny remont łazienek, -Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach- rozbudowa budynku szkoły, remont sali oddziałku przedszkolnego, wykonanie chodnika przy szkole, - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy – rozbudowa szkoły o sale gimnastyczną wraz z zapleczem i salami, remont sal i łazienek w budynku szkoły, - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy - Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowy szkoły, - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach – złożenie wniosku o dofinansowanie remontu zabytkowego budynku przynależnego do szkoły, - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach – remont dachu, montaż dodatkowych drzwi między wiatrołapem, a korytarzem, - Szkoła Podstawowa im. 600 – lecia UJ w Wysiołku Luborzyckim – montaż stojaków na rowery i hulajnogi ( przy zaangażowaniu rodziców),
Zobacz więcej »
2023-09-04
Podpisano umowę na zadanie termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Łuczycach
Dnia 30 sierpnia 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce. W rozstrzygnięciu postępowania na w/w zadanie został wybrany Wykonawca, tj.: Szczepan Gądek Pojałowice 10, 32 – 200 Miechów Po podpisaniu umowy Wykonawca może już rozpocząć realizację prac w terenie. Kwota: 424 802,46 zł brutto Przybliżony, orientacyjny czas realizacji zadania kończy się z dniem 28.11.2023 r. Do tego czasu Wykonawca ma czas, aby zadanie zrealizować przekładając Zamawiającemu końcowy protokół odbioru robót. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego wraz z montażem instalacji gazowej i wymianą kotła w miejscowości Łuczyce.
Zobacz więcej »
2023-08-31
Nowe nawierzchnie w Rawałowicach i Kocmyrzowie
Zakończono realizację zadania polegającego na wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. W ostatnim etapie ułożone zostały nowe jezdnie w Rawałowicach i Kocmyrzowie.
Zobacz więcej »
2023-08-30
Podpisano umowę na realizację zadania w Szkole Podstawowej w Łuczycach
W dniu dzisiejszym, 09.08.2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania: ,,Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuczyce wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz platformą dźwigową” z Firmą Mistar Budownictwo Paweł Miczek, Oskar Miczek, s.c., Zgłobice. Planowany czas realizacji zadania: 365 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Zobacz więcej »
2023-08-17
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy - ogloszono postępownie na opracowanie projektu rozbudowy
W dniu 02.08.2023 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie kompleksowego opracowania projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy.
Zobacz więcej »
2023-08-03
6 edycja Rządowego Funduszu Polski Ład - złożono 2 wnioski
Miło nam poinformować, że w ramach 6 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ostatnich dniach zostały złożone 2 wnioski o 98% dofinansowania do realizacji następujących inwestycji:
Zobacz więcej »
2023-08-03
BUDOWA KONTENEROWAGO ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWO – REKREACYJNYM W ŁUCZYCACH
Dnia 20.07.2023 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: BUDOWA KONTENEROWAGO ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO PRZY BOISKU SPORTOWO – REKREACYJNYM W ŁUCZYCACH.
Zobacz więcej »
2023-07-24
Ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce”
W dniu 12.07.2023 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalno – usługowego, montaż instalacji gazowej wraz z wymianą kotła w miejscowości Łuczyce”.
Zobacz więcej »
2023-07-17
Pozytywnie rozpatrzono wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w którym Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła wnioski o dofinansowanie pozytywnie rozpatrzono poniższe zadania z terenu naszej gminy
Zobacz więcej »
2023-07-17
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów”.
Podpisano umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi 776 polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów”.
Zobacz więcej »
2023-07-14
„BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ" ZLOKALIZOWANEGO PRZY STACJI KOLEJOWEJ W ZASTOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ROZBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ"
Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „BUDOWA PARKINGU ,,PARKUJ I JEDŹ" ZLOKALIZOWANEGO PRZY STACJI KOLEJOWEJ W ZASTOWIE WRAZ Z WYKONANIEM ROZBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ".
Zobacz więcej »
2023-07-12
Tablice historyczno-edukacyjne w Prusach
W ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w Prusach wykonano i zamontowano 3 tablice historyczno - edukacyjne na temat miejscowości. Koszt zadania 10 800 zł
Zobacz więcej »
2023-07-10
2023-08-17