Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
III Bieg Pocztyliona
ZAPRASZAMY W DNIU 8 WRZEŚNIA 2018 r. do udziału w biegu POCZTYLIONA na terenie Naszej Gminy (można rowerowo towarzyszyć biegaczom) ok. godz. 12:30 włączamy się na drodze 776 na granicy Gminy Koniusza z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca. Główne uroczystości ok.12:50 złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych za Ojczyznę przy Kościele w Luborzycy i przebiegnięcie pod CKiP ok.godz. 13:00 sztafeta przebiega przed CKiP w Baranówce i biegnie w stronę Gminy Michałowice ok. 13:50 sztafeta opuszcza Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. W godzinach 12.00 - 14.00 pod Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie Luborzycy wystawa, prezentacja, rysowanie, zawody, animacja, występ zespołu tanecznego mini kocert utworów patriotycznych, zbieranie nakrętek, wkopanie drzewka. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.
Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich. Porozumienie dotyczącej bezpłatnych przejazdów dla uczniów podpisane zostało 28 sierpnia br. przez włodarzy gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W imieniu naszej gminy podpisał je Wójt pan Marek Jamborski. Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Poznaj historię swojej gminy!
W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Dofinansowanie na budowę odnawialnych źródeł energii.
Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy zakwalifikowali się do projektu i podpisali umowy organizacyjno – finansowe w ramach dofinansowania na budowę odnawianych źródeł energii: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuję, iż wszystkie umowy, złożone przez Mieszkańców w tut. Urzędzie, dotyczące dofinansowania na budowę odnawialnych źródeł energii są do odebrania w pok. 35 II piętro w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informację: Pani Agnieszka Kozłowska, tel 12 387 14 00.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Dożynki Gminne - Skrzeszowice 2018
Koniec lata to już od wieków, dla rolników czas radości, święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za szczęśliwe ukończenie żniw i prac polowych. Dlatego też w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. w Skrzeszowicach zorganizowane zostały Gminne Dożynki, będące podsumowaniem tegorocznych zbiorów i podziękowaniem Rolnikom za Ich ciężką pracę.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Test czujnika mierzącego poziom stężenia pyłów w powietrzu.
W ramach realizacji projektu mającego umożliwić stały dostęp mieszkańcom naszej gminy do aktualnych danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawarł umowę pilotażową z firmą Global Innovative Solutions, dotyczącą wypożyczenia do testów, sensora jakości powietrza, mierzącego stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Informacje w sprawie możliwych bezpłatnych przejazdów MPK dla uczniów.
Szanowni Państwo ! W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Urządzenie terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną
Obecnie jesteśmy w trakcie procedury zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół stawu w miejsciowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W maju b.r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw zlokalizowany jest na działce nr 203/10, na której zagospodarowanie terenu pod funkcję rekreacyjną wprowadzi element centro twórczy wsi Głęboka i pozwoli wykorzystać walory obszaru.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Warsztaty Zdrowia dla Kobiet
17 sierpnia 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyły się „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet” w ramach ww. projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Maszachaba”, w którym uczestniczyły panie, mieszkanki naszej gminy, urodzone w latach 1968-1949.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Podwójne święto OSP Czulice.
Niedziela 19 sierpnia 2018 roku była dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach wyjątkowym dniem podwójnego święta. Tego to bowiem dnia odbyły się w Czulicach uroczyste obchody Jubileuszu 115 rocznicy powstania OSP Czulice, najstarszej działające w gminie Kocmyrzów – Luborzyca jednostki strażackiej, założonej w roku 1903. Równocześnie tego samego dnia odbyła się uroczystość poświecenia pozyskanego przez druhów z Czulic, przy znaczącym wsparciu samorządu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, średniego samochodu strażackiego SGBA Renault Midliner 2010.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Umowa na realizację projektu przez GOPS podpisana.
W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM NA ROZWÓJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego .
Zobacz więcej »
2018-12-12
115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Czulicach serdecznie zaprasza, w niedzielę 19 sierpnia, na uroczyste obchody 115-tej rocznicy powstania jednostki, podczas których nastąpi poświęcenie nowego samochodu strażackiego. Jubileuszowe uroczystości rozpocznie Msza święta w kościele parafialnym w Czulicach o godzinie 15.00.
Zobacz więcej »
2018-12-12
2019-09-02