Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konsultacje dla Mieszkańców w sprawie statutów sołectw

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do konsultacji, których przedmiotem są projekty statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady Gminy Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca z dnia 29 grudnia 2020 r., konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do Mieszkańców poszczególnych sołectw.

Konsultacje polegać będą na udostępnieniu treści projektów statutów sołectw:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
– w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
– udostępnieniu projektów statutów u Sołtysów.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 1 lutego do 22 lutego 2021 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów statutów sołectw.

Pisemne opinie i wnioski zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz podpis zgłaszającego, mogą być składane:
– w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca/,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej
– przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl oraz poprzez ePUAP.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

 

PROJEKTY STATUTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW GMINY:

WYNIKI konsultacji statutów sołectw:

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2021-01-29