Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 22.01.2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 22.01.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,m,343712,2021.html

2021-01-25