Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wybory Prezydenta RP - ponowne głosowanie 12.07.2020 r.

Najważniejsze informacje:

1. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 12 lipca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00

2. Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się w reżimie sanitarnym, wyborcy zobowiązani będą do zakładania maseczek oraz dezynfekcji rąk. Zachęcamy, aby do lokalu wyborczego zabrać ze sobą własny długopis.

3. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności obsługiwane będą:
a) osoby powyżej 60. roku życia,
b) kobiety w ciąży,
c) osoby z dzieckiem do lat 3,
d) osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie

4. W związku z obostrzeniami, w lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba wyborców - nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni. Pamiętajmy o tym, aby osoby czekające na oddanie głosu na zewnątrz lokalu wyborczego zachowały dystans społeczny. Poza członkami rodziny i osobami wspólnie zamieszkującymi w kolejce powinny panować dwumetrowe odstępy.

5. W dniu głosowania osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.

6. Obowiązują te same, co podczas I tury wyborów, obwody głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych – link
https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/samorzad/wybory/wybory-prezydenta-rp/obwieszczenie-wojta-gminy-w-sprawie-obwodow-glosowania/

7. Szczegóły: https://pkw.gov.pl/

2020-07-09