Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dla wyborców - dopisanie do spisu wyborców

IN F O R M AC J A D L A W Y B O R C Ó W, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW LUB POBRALI ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 ROKU

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje wszystkich wyborców, że utraciły ważność :

- wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców w wyborach na 10 maja 2020 r.

- pobrane zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na dzień 10 maja 2020 i 24 maja 2020 r.

 

Wyborców, którzy nie posiadają zameldowania na pobyt stały terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a chcą wziąć udział w wyborach wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 roku zachęcamy:

- do pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w gminie w której są ujęci w spisie wyborców

lub

- dopisania się do spisu wyborców lub wpisania się do rejestru wyborców

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12/ 387 11 77 lub osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca parter pok. 4 w godzinach pracy urzędu.

2020-06-12