Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z informacją Państwowej Komisji Wyborczej jak i ograniczeniami wprowadzonymi na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bieg terminów określonych w kalendarzu wyborczym, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, można dokonać w następujący sposób:

  1. zgłoszenie w formie papierowej można pozostawić w skrzynce umieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy,
  2. zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
  3. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 kwietnia 2020r. do godz. 14.00

2020-04-02