Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu 10 kwietnia 2020 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Sposób zgłaszania kandydatów na członków OKW, zasady powoływania OKW oraz tryb przeprowadzania losowania członków OKW określa Uchwała PKW z dnia 27.02.2019 r.

 

Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

2020-03-11