Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w dniu 24.03.2023

Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej informuje, że w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek obrad:
1. Informacja na temat realizowanych inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały.
3. Analiza zapisów umowy na konserwację oświetlenia ulicznego zawartej z firmą TAURON Nowe Technologie S.A.
4. Sytuacja prawna gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnoty gruntowe.
5. Sprawy bieżące.

Posiedzenie będzie transmitowane na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/.

2023-03-22