Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Szczepienie lisów w Małopolsce!
W najbliższym czasie radzimy psy prowadzić na smyczy. Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r.zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Europejski Dzień bez Samochodu
22 września przejazdy środkami KMK za darmo W dniach 16-22 września odbywa się Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności. Kumulacyjnym dniem obchodów będzie Europejski Dzień bez Samochodu w sobotę 22 września. W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu wszyscy pasażerowie korzystający w tym dniu z przejazdów środkami KMK mogą podróżować za darmo, a nielimitowane przejazdy koleją spółek Koleje Małopolskie oraz POLREGIO na terenie województwa małopolskiego kosztować będą złotówkę.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja o obwodach głosowania
Na podstawie art.16 par. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Karniowie
W niedzielę 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca pan Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły pani Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
Zobacz więcej »
2019-01-09
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania przyjmowane są do dnia 21 września 2018 r. w pok. 33 /II piętro/ w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 9.00-18.00 wtorek-czwartek 7.00-15.00 piątek 7.00-14.00
Zobacz więcej »
2019-01-09
Informacja dla wyborców.
Rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( Dz.U. z 2018 poz. 1561) Prezes Rady Ministrów zarządził wybory samorządowe, wyznaczając ich datę na niedzielę 21 października 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7:00—21:00. W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Rady Powiatu Krakowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, mogą głosować osoby wpisane do stałego rejestru wyborców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Dyżur urzędnika wyborczego
Uprzejmie informujemy, że P. Mieczysław Bętkowski - Urzędnik Wyborczy będzie pełnić dyżur w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 33 /II piętro/ w dniu 19 września 2018 r. w godz. 16.30-17.15.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzów-Luborzyca pełni dyżury w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, pok. 33 w następujących terminach: W celu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: 13.09.2018 r. w godz. 9.00-14.00 14.09.2018 r. w godz. 15.00-19.00 15.09.2018 r. w godz. 9.00-13.00 17.09.2018 r. w godz. 12.00-24.00 /Uwaga !!! - ostateczny termin rejestracji/ W celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: 24.09.2018 r. w godz. 9.00-14.00 25.09.2018 r. w godz. 15.00-19.00 26.09.2018 r. w godz. 12.00-24.00 /Uwaga !!! - ostateczny termin rejestracji/ telefon do Gminnej Komisji Wyborczej: 12 387 16 10 12 387 14 10 wew. 17
Zobacz więcej »
2018-12-12
Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 10 września 2018 r. postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie II powołana została Gminna Komisja Wyborcza Kocmyrzów-Luborzyca w następującym składzie: 1. Lidia Kajta, zgłoszona przez KWW JAROSŁAWA ŁOJKA "GMINA DLA MIESZKAŃCÓW", zam. Kocmyrzów 2. Barbara Kowal, zgłoszona przez KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE, zam. Sulechów 3. Ewa Jadwiga Krzyworzeka, zgłoszona przez KWW ZGODNY SAMORZĄD, zam. Sadowie 4. Henryk Laskosz, zgłoszony przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA, zam. Prusy 5. Krzysztof Machnik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Głęboka 6. Marcin Paweł Malik, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL /uzupełnienie składu/, zam. Łososkowice 7. Monika Katarzyna Słupczyńska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wysiołek Luborzycki 8. Anna Turek, zgłoszona przez KWW WSPÓLNA GMINA KOCMYRZÓW-LUBORZYCA /uzupełnienie składu/, zam. Baranówka 9. Tadeusz Stanisław Witas, zgłoszony przez KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA", zam. Maciejowice W dniu 11 września 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza dokonała wyboru Przewodniczącego - Pana Krzysztofa Machnika oraz Zastępcy Przewodniczącego - Pana Henryka Laskosza.
Zobacz więcej »
2018-12-12
III Bieg Pocztyliona w naszej gminie.
W sobotę 8 września br. przez naszą gminę przebiegła sztafeta III Biegu Pocztyliona, którego trasa prowadzi przez Gdańsk, Lublin, Kraków, Wilno, Grodno aż do Wiednia. Patronat nad tą częścią trasy biegu, która przebiegała przez naszą gminę sprawował Wójt Gminy pan Marek Jamborski. Już od granicy naszej gminy z gminą Koniusza, nasi mieszkańcy włączyli się do wspólnego biegu, którego pierwsza część trasy prowadziła pod Pomnik Poległym za Ojczyznę w Luborzycy. Uczestników III Biegu Pocztyliona, w imieniu Samorządu Gminy, powitała Przewodnicząca Rady pani Małgorzata Doniec oraz Radna pani Katarzyna Konewecka – Hołój.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Kondolencje dla Rodziny Śp. Mariana Wójcika
Z głębokim żalem informujemy, iż 7 września 2018 r. zmarł Śp. Marian Wójcik - nauczyciel, działacz społeczny i Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1990-1994 i 1994-1998. Rodzinie Zmarłego Mariana Wójcika składamy wyrazy współczucia. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym odprawione zostanie w środę dnia 12 września 2018 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Prusach, po czym nastąpi przewiezienie Zmarłego na cmentarz w Grębałowie - od bramy przy pętli tramwajowej.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Spotkanie w sprawie programu "Czyste Powietrze"
W ramach zaplanowanego cyklu spotkań promujących nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, mający doprowadzić do poprawy jakości powietrza, w dniu 6.09.2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami naszej gminy. Na wstępie, prowadząca wykład i późniejszą dyskusje, doradca energetyczny Pani Anna Synowiec - pracownik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawiła problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Następnie omówiła zasady Programu, w tym rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiła sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. W trakcie dyskusji, zgromadzeni mieszkańcy zadawali liczne pytania, na które prowadząca starała się rzeczowo i wyczerpująco odpowiadać. Dla osób nie mogących uczestniczyć w ww. spotkaniu, przedstawiamy poniżej ogólne informacje na temat przedmiotowego Programu. "Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działanie skierowane jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).realizację ww. programu przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów). Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Okres finansowania programu obejmie lata 2018-2029. Finansowanie programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł. Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu. Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc. Po uruchomieniu, nabór wniosków od mieszkańców naszej gminy, będzie prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. WFOŚiGW w Krakowie 31-002 Kraków ul. Kanonicza 12 Tel. (12) 422-94-90 Tel. (12) 422-30-46 www.wfos.krakow.pl biuro@wfos.krakow.pl POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE": Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, docieplenie ścian i stropów budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Formy dofinansowania: dotacja pożyczka Warunki dofinansowania: maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona dotacja – 53 tys. zł, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł, oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie, planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat, możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia, okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r., dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie, przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.
Zobacz więcej »
2018-12-12
2019-09-02