Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dożynki Gminne - Skrzeszowice 2018
Koniec lata to już od wieków, dla rolników czas radości, święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za szczęśliwe ukończenie żniw i prac polowych. Dlatego też w niedzielę 26 sierpnia 2018 r. w Skrzeszowicach zorganizowane zostały Gminne Dożynki, będące podsumowaniem tegorocznych zbiorów i podziękowaniem Rolnikom za Ich ciężką pracę.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Test czujnika mierzącego poziom stężenia pyłów w powietrzu.
W ramach realizacji projektu mającego umożliwić stały dostęp mieszkańcom naszej gminy do aktualnych danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawarł umowę pilotażową z firmą Global Innovative Solutions, dotyczącą wypożyczenia do testów, sensora jakości powietrza, mierzącego stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Informacje w sprawie możliwych bezpłatnych przejazdów MPK dla uczniów.
Szanowni Państwo ! W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Urządzenie terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną
Obecnie jesteśmy w trakcie procedury zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół stawu w miejsciowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W maju b.r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw zlokalizowany jest na działce nr 203/10, na której zagospodarowanie terenu pod funkcję rekreacyjną wprowadzi element centro twórczy wsi Głęboka i pozwoli wykorzystać walory obszaru.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Warsztaty Zdrowia dla Kobiet
17 sierpnia 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyły się „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet” w ramach ww. projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Maszachaba”, w którym uczestniczyły panie, mieszkanki naszej gminy, urodzone w latach 1968-1949.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Podwójne święto OSP Czulice.
Niedziela 19 sierpnia 2018 roku była dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach wyjątkowym dniem podwójnego święta. Tego to bowiem dnia odbyły się w Czulicach uroczyste obchody Jubileuszu 115 rocznicy powstania OSP Czulice, najstarszej działające w gminie Kocmyrzów – Luborzyca jednostki strażackiej, założonej w roku 1903. Równocześnie tego samego dnia odbyła się uroczystość poświecenia pozyskanego przez druhów z Czulic, przy znaczącym wsparciu samorządu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, średniego samochodu strażackiego SGBA Renault Midliner 2010.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Umowa na realizację projektu przez GOPS podpisana.
W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM NA ROZWÓJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego .
Zobacz więcej »
2018-12-12
115-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Czulicach serdecznie zaprasza, w niedzielę 19 sierpnia, na uroczyste obchody 115-tej rocznicy powstania jednostki, podczas których nastąpi poświęcenie nowego samochodu strażackiego. Jubileuszowe uroczystości rozpocznie Msza święta w kościele parafialnym w Czulicach o godzinie 15.00.
Zobacz więcej »
2018-12-12
"Najpiękniejsze ziele z Luborzycy"
W środę 15 sierpnia br. w dzień Święta Matki Bożej Zielnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy zorganizowały wspólnie, konkurs pn.: „Najpiękniejsze ziele z Luborzycy” czyli konkursu na najpiękniejszy bukiet wykonany z okazji wspomnianego już Święta Matki Bożej Zielnej.
Zobacz więcej »
2018-12-12
"Partyzant" Dojazdów zdobywcą Pucharu Wójta Gminy
W środę 15 sierpnia na boisku sportowym w Kocmyrzowie odbył się tradycyjny, piłkarski turniej o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozgrywki te organizowane w naszej gminie od wielu już lat mają charakter turnieju o piłkarskie mistrzostwo Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2018-12-12
Konkurs na najpiękniejsze ziele z Luborzycy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy zapraszają do udziału w konkursie "Najpiękniejsze ziele z Luborzycy".
Zobacz więcej »
2018-12-12
Budowa sieci światłowodowej w naszej gminie.
W ubiegłym tygodniu, w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się spotkanie władz samorządowych naszej gminy z przedstawicieli firmy NaszaSiec.NET Kraków. Przypomnijmy w tym miejscu, iż jest to firma, która planuje wykonać i objąć zasięgiem sieci światłowodowej gospodarstwa domowe, przedsiębiorców, oraz placówki oświatowe i użyteczności publicznej w naszej Gminie.
Zobacz więcej »
2018-12-12
2019-09-02