Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Łuczycach

Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach

W środę 16 września 2020 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Łuczyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łuczycach Danutę Kozerę. Wśród obecnych tego dnia, na uroczystym otwarciu nowej sali gimnastycznej w Łuczycach, Gości byli m.in.: reprezentujący Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka Szef Gabinetu Politycznego Tomasz Tomala, reprezentujący Posła na Sejm RP Ireneusza Rasia: Dyrektor Biura Poselskiego Natalia Adamczyk oraz asystent Posła Piotr Opiłka, reprezentująca Posłankę na Sejm RP Elżbietę Dudę asystentka Martyna Kania, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Piotr Serafin, Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej Daniel Wrzoszczyk, Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Karol Tuchacz, Radni Powiatu Krakowskiego - Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz Tochowicz, reprezentująca Małopolskiego Kurator Oświaty wizytator Danuta Piwowarczyk, Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Andrzej Szwajca, brygadier Jacek Hajduk, reprezentujący KM PSP w Krakowie, dowódca JRG 7, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach - Monika Głogowska, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach - Michał Łach, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tej i poprzedniej kadencji wraz z Przewodnicząca Rady Małgorzatą Doniec, Danuta Sokół – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów wraz przedstawicielem Łuczyc Bogusławem Janikiem, byli i oceni Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele Rady Rodziców SP Łuczyce, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Bogumiła Jamborska - była Dyrektor SP w Łuczycach, Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Anna Szymczyk – Sierak - Sekretarz Gminy i Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, Kornelia Łakomy – Skarbnik Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, przedstawiciele Komitetu Budowy Szkoły w Łuczycach, który działał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, Anna Kurowska - Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miejscowości Łuczyce, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy nowej sali gimnastycznej w Łuczycach, grono pedagogiczne szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele firm działających na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Po zakończonym powitaniu głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił historię podejmowanych działań, jakie w efekcie doprowadziły do dzisiejszej uroczystości tj. otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym w Łuczycach. Dopełnieniem wystąpienia Wójta była wypowiedź Dyrektor SP w Łuczycach Danuty Kozery, w której przybliżyła ona zebranym szczegółowe dane o nowo powstałym obiekcie.

Następnie, po wystąpieniu Wójta oraz Dyrektor szkoły, nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości w Łuczycach. Było nią przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali wspólnie: Tomasz Tomala - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Tadeusz Nabagło - Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Łuczycach Paweł Wojtaczka, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Andrzej Szwajca – Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły w Łuczycach w roku 1986 oraz Danuta Kozera– Dyrektor SP w Łuczycach.

Po zakończeniu tej ceremonii, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, dokonał uroczystego poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Następnie zaś miało miejsce przekazanie symbolicznego „Klucza” do budynku nowej sali Dyrektor Szkoły Danucie Kozera przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego.

Z kolei krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni w Łuczycach Goście: Tomasz Tomala, Piotr Opiłka, Martyna Kania, Danuta Piwowarczyk, Tadeusz Nabagło, Małgorzata Doniec, Radni Łuczyc: Jadwiga Łach i Paweł Mazur, Sołtys Łuczyc Agnieszka Sykut oraz Andrzej Szwajca. Na zakończenie tej części uroczystości Dyrektor Szkoły Danuta Kozera odczytała list gratulacyjny przesłany przez Wójta Gminy Zielonki - Bogusława Króla.

W dalszej części tego ważnego wydarzenia, jakim było otwarcie nowej sali gimnastycznej, dyrektor Danuta Kozera wraz z przedstawicielami młodzieży szkolnej wręczyła symboliczne wiązanki kwiatów Wójtowi Markowi Jamborskiemu, Przewodniczącej Małgorzacie Doniec, Andrzejowi Szwajcy oraz Bogumile Jamborskiej, jako wyraz podziękowania za ich działalności na rzecz rozwoju szkoły w Łuczycach.                    

Uroczystość otwarcia budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach zakończył specjalnie na tą okazję przygotowany występ artystyczny dzieci i młodzieży, uczniów tejże szkole, pod kierunkiem jego autorki Jolanty Nowak, którą wspierał Daniel Bednarz. W Łuczycach zaprezentowały swoje umiejętności również cheerleaderki z sekcji działającej przy naszym Centrum Kultury i Promocji, „Wataha drum” - jeden z bardziej znanych zespołów bębniarskich w Polsce oraz Krakowska Szkoła Wushu, której sekcja działa także przy naszym Centrum Kultury.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, Goście obecni w Łuczycach, mieli możliwość zwiedzić nową otwartą salę gimnastyczną.

2020-09-16