Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w miejscowości Karniów.
Zobacz więcej »
2019-06-18
Zebranie wiejskie - Pietrzejowice
Zapraszamy Mieszkańców Pietrzejowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 23 czerwca o godz 16:00 w świetlicy wiejskiej przy Szkole podstawowej w Pietrzejowicach.
Zobacz więcej »
2019-06-17
ZGK zatrudni pracownika
Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudni pracownika na stanowisko pracownik gospodarczy/techniczny.
Zobacz więcej »
2019-06-11
Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach oraz Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca. Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.
Zobacz więcej »
2019-05-23
Informacja dot. poboru II raty podatku i opłaty za odpady
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w miejscowościach, w których zostali wybrani nowi sołtysi tj.: Kocmyrzów, Łososkowice, Marszowice, Pietrzejowice, Skrzeszowice, Wiktorowice, Wilków, podatek i opłata za odbiór odpadów komunalnych, których termin płatności przypada do 15 maja 2019 r. będzie można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny numer rachunku bankowego podatnika.
Zobacz więcej »
2019-05-10
Zebranie wiejskie w Wilkowie
Sołtys miejscowości Wilków, pan Sławomir Mentel, zawiadamia mieszkańców o zebraniu wiejskim, które odbędzie się 28.04.2019 r. o godz. 11.00 w budynku wiejskim.
Zobacz więcej »
2019-04-18
Zebranie wiejskie Sulechów-informacja
Sołtys miejscowości Sulechów, pan Marian Nowak, informuje że zebranie wiejskie zwołane na dzień 27 stycznia 2019 r. odbyło się. Podziękowania dla mieszkańców za liczne przybycie.
Zobacz więcej »
2019-02-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-01-31
Zebranie wiejskie Krzysztoforzyce - II termin
Sołtys miejscowości Krzysztoforzyce, pan Antoni Trela, zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie - II termin.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Łososkowice
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawiadamia mieszkańców sołectwa Łososkowice, że w dniu 1 lutego 2019 r. /piątek/ o godz. 18.00 w budynku Remizy OSP odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-29
Zebranie wiejskie Zastów - II termin
Sołtys wsi Zastów, pani Jolanta Łaciak, zaprasza na Zebranie Wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-29
2024-02-21