Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Wilkowie 20.06.2021 r.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 czerwca /niedziela/ 2021 r. o godz. 11.00 przy budynku wiejskim.

Porządek obrad:

1. Informacja Sołtysa o sprawach kierowanych do Urzędu Gminy i Rady Gminy.

2. Fundusz Sołecki 2020 i 2021.

3. Informacja o pracach na terenie wsi.

4.Regulamin wielofunkcyjnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Wilkowie.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa ), zebraniew drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.

Obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa /COVID-19/.


Sołtys
Sławomir Mentel

2021-06-14