Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zebranie Wiejskie Sołectwa Rawałowice w dniu 14.07.2024r.
Sołtys Sołectwa Rawałowice zwołuje na dzień 14 lipca 2024 roku (niedziela) o godzinie 18-tej Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP Rawałowice Porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania; 2. Ogólne informacje dotyczące Gminy i Sołectwa; 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięcia w ramach środków z funduszu sołeckiego przewidzianego na 2024 rok; 4. Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski; 5. Zamknięcie zebrania W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. Z poważaniem SOŁTYS RAWAŁOWIC Andrzej Witek
Zobacz więcej »
2024-07-08
Zebranie wiejskie sołectwa Czulice w dniu 14.07.2024r.
Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że dnia 14.07.2024 r. (niedziela) o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2024, 2. Sprawy bieżące W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.
Zobacz więcej »
2024-07-05
Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Luborzycy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno -budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luborzyca"
Zobacz więcej »
2024-07-04
Zapytanie ofertowe na zadanie opracowania dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalniścieków w Baranówce
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno -budowlano-wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka"
Zobacz więcej »
2024-07-05
Marszowice - projekt ulic
W związku z wolą Mieszkańców wsi Marszowice oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Marszowice dotyczącej wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów – Luborzyca informuję, iż trwają prace dotyczące wprowadzenia nazwy ulic w miejscowości Marszowice. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza ponownie projekt ulic w miejscowości Marszowice uwzględniający uwagi mieszkańców. Niniejszy projekt publikuje się na okres 3 dni licząc od dnia publikacji. Wszelkie uwagi proszę kierować na adres: rgg@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2024-06-17
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające o wniesieniu odwołania od deycji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę - dot. zadania pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...
Zobacz więcej »
2024-06-13
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy Dojazdów 2024
Zobacz więcej »
2024-06-11
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Wysiołek Luborzycki
Zobacz więcej »
2024-06-11
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w Dojazdowie
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w Dojazdowie
Zobacz więcej »
2024-06-10
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Łuczyce - Plac składowy zadaszony
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Łuczyce - Plac składowy zadaszony.
Zobacz więcej »
2024-06-03
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...
Zobacz więcej »
2024-05-27
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach Baranówka, Rawałowice, Wilków, Kocmyrzów
Zamieszczamy wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w miejscowościach Baranówka, Rawałowice, Wilków, Kocmyrzów
Zobacz więcej »
2024-04-23
2024-02-21