Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Prusy 27.08.2021 r.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Prus na zebranie wiejskie, które odbędzie się 27.08.2021 r. (piątek) o godzinie 19.00 w Szkole Podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tematy zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Fundusz sołecki na 2022r.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 

Sołtys Prus Elżbieta Konieczna

2021-08-19