Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Raport o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za 2020 rok

Szanowni Państwo, przedkładam Państwu roczny raport o stanie gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020, podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz rozwoju gminy. Dokument został opracowany w związku z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21).

Roczny raport o stanie gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2020

Z poważaniem

Marek Jamborski

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2021-05-31