Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Przejęcie ośrodka zdrowia w Kocmyrzowie

W nawiązaniu do wcześniej podanych informacji ( https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/.../przychodni.../ ) w temacie prowadzonych rozmów mających na celu przejęcie ośrodka zdrowia w Kocmyrzowie, informujemy iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa cesji stanowiąca porozumienie o przeniesieniu tytułu prawnego do lokalu.
W związku z powyższym z dniem dzisiejszym "NZOZ Osiedle Urocze" staje się najemcą lokalu, a tym samym podmiotem który będzie świadczył usługę medyczną dla mieszkańców gminy w zakresie w jakim dotychczas spełniał Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera.
Nowemu podmiotowi życzymy wielu sukcesów i zadowolonych pacjentów, a ustępującemu dziękujemy za dotychczasową współpracę.

2023-07-28