Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Podwójne święto strażaków z Goszczy

W niedzielę 3 września 2023 r. w Goszczy odbyły się podwójne uroczystości strażackie: jubileusz 100-lecia powstania Straży Pożarnej w Goszczy oraz poświęcenie nowego samochodu i sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, działającej w ramach struktur OSP Goszcza.

            Uroczystości te rozpoczęła okolicznościowa Msza św., odprawiona w kościele parafialnym  pw. św. Wawrzyńca w Goszczy, przez księdza Andrzeja Orlikowski – proboszcza parafii Goszcza oraz kapelan ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W nabożeństwie tym, uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w tym poczet Jubilatów – OSP Goszcza, oraz poczty zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu innych gmin.W trakcie tej, wyjątkowej Mszy świętej, ksiądz proboszcz A. Orlikowski, uroczyście poświęcił okolicznościową tablicę upamiętniającą jubileusz 100-lecia powstania Straży Pożarnej w Goszczy, która zostanie umieszczona na ścianie budynku remizy w Goszczy.

            Po zakończonym nabożeństwie poczty sztandarowe, które prowadził Naczelnik OSP Goszcza druh Łukasz Dutkiewicz, przemaszerowały na boisko sportowe klubu sportowego „Strażak” Goszcza, gdzie odbyła się dalsza część niedzielnych uroczystości. Rozpoczęło je złożenie meldunku o gotowości do uroczystości przez druha Łukasza Dutkiewicza, druhowi Leszkowi Ziębie,Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, po którym dokonany został uroczysty przegląd jednostek OSP. Zakończeniem tej części uroczystości było podniesienie flagi państwowej, przez poczet flagowy OSP Goszcza w składzie: druh Wawrzyniec Pawlik, druh Wojciech Szczecina, druh Przemysław Knafel.

            W dalszej części tego wyjątkowego strażackiego święta, zebrani w Goszczy, symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć druhów, którzy zostali powołani na „Wieczną Wartę”. Następnie, druh Henryk Dutkiewicz, Prezes OSP Goszcza powitał obecnych mieszkańców Goszczy oraz zaproszonych Gości, wśród których byli m.in.: Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, reprezentujący Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka pan Henryk Woszczyna, reprezentujący Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Krakowie  Andrzej Pasek, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Honorowy Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzata Doniec, Radni Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek i Włodzimierz Tochowicz, Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, st. brygadier Andrzej Nowak – Zastępca KM PSP w Krakowie, nadbrygadier Stanisław Nowak - były Małopolski Komendant Wojewódzki PSP,  Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce druh Adam Domagała, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce druh Leszek Zięba, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Zbigniew Wawro, Komendant Komisariatu Policji Słomniki podinspektor Marek Kyzioł, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

            Po zakończonym powitaniu, druh Henryk Dutkiewicz przedstawiał krótki rys historyczny jednostki strażackiej w Goszczy. Po tym wystąpieniu nastąpiło uroczyste poświęcenie samochodu SLRP oraz sprzętu dla Grupy Poszukiwaczo-Ratowniczej OSP Goszcza, którego dokonał ksiądz kanonik Andrzej Orlikowski. Kluczyki do pojazdów wręczone zostały honorowemu Naczelnikowi OSP w Goszczy druhowi Zbigniewowi Szafrańskiemu. W uroczystości poświęcenia uczestniczyli  „Rodzice Chrzestni” przekazanego samochodu i sprzętu, Państwo: Agnieszka i Marek Czekaj, Jolanta i Zbigniew Knafel, Monika i Artur Krzyworzeka, Bożena i Damian Murzynowski, Magdalena i Łukasz Doniec, Monika i Ireneusz Góral, Anita i Leszek Nowak, Ewelina i Michał Morek Karpińscy, Janina i Marek Kapera oraz Wioletta i Dariusz Wnęk.

            W dalszej części uroczystości odbyła się dekoracja odznaczeniami i wyróżnieniami druhów z Goszczy. Jako pierwsza wyróżniona została jednostka OSP Goszcza, która uhonorowana została „Złotym Znakiem Związku OSP RP”. Odznaczeniem tym tj. „Złotym Znakiem Związku OSP RP”, w podziękowaniu za służbę, wkład oraz społeczną pracę w rozwój ochrony przeciwpożarowej woj. Małopolskiego, odznaczony został również druh Henryk Dutkiewicz.

            „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano druhny i druhów:  Franczak Paweł, Dutkiewicz Anna, Nowak Kamil syn Józefa, Dzwonkowski Leszek, Adamczyk Mateusz, Krzyworzeka Teresa, Burda Stanisław oraz Knafel Przemysław.

            „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżniono druhów: Zębala Mirosław, Stryszewski Michał, Jungiewicz Stanisław.

            Z kolei „Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Stryszewski Paweł, Łach Zygmunt, Broś Jakub, Zębala Adrian, Bełzowski Szczepan, Czekaj Szymon, Bełzowska Joanna, Broś Mateusz, Zębala Bernadetta, Królik Jakub, Król Konrad, Stryszewska Natalia.

            Odznakę  „Wzorowy Strażak” otrzymali druhny i druhowie: Stryszewski Paweł, Broś Jakub, Zębala Adrian, Czekaj Szymon, Bełzowski Szczepan, Bełzowska Joanna, Broś Mateusz, Zębala Bernadeta, Królik Jakub, Król Konrad i Stryszewska Natalia.

            Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Krakowskiego” wyróżniono druhów: Adolfa Siudka, Bolesława Bandurę, Jana Pawlika, Zbigniewa Szafrańskiego, Stanisława Natkańca, Stanisława Buczka oraz księdza kanonika Andrzeja Orlikowskiego.

            Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat wyróżnieni zostali:

50 Lat Służby – Jan Pawlik, Henryk Dutkiewicz;  

45 Lat Służby –  Zbigniew Szafrański, Bolesław Bandura, Adolf Siudek;

35 Lat Służby – Jacek Leszczyński, Andrzej Krzyworzeka;

30 Lat Służby –  Dominik Szafrański;        

25 Lat Służby –  Łukasz Dutkiewicz,Wawrzyniec Pawlik, ksiądz Andrzej Orlikowski;

20 Lat Służby – Maciej Gajoch, Paweł Franczak, Sławomir Doniec,Mirosław Zębala, Kamil Nowak, Mateusz Adamczyk, Anna Dutkiewicz, Teresa Krzyworzeka, Stanisław Jungiewicz, Stanisław Burda, Przemysław Knafel, Michał Stryszewski;    

10 Lat Służby – Leszek Dzwonkowski, Mateusz Broś, Adrian Zębala,Szymon Czekaj, Zygmunt Łach, Szczepan Bełzowski, Joanna Bełzowska, Piotr Harazin, Patryk Chudziak, Kamil Nowak syn Władysława, Mateusz Korfel, Wojciech Szczecina, Anna Szczecina, Adrian Podsiadło.

            Podczas uroczystości w Goszczy Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka wręczył, na ręce członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz Prezesa i Naczelnika „Złoty Medal Polonia Minor”, jakim Samorządu Województwa Małopolskiego uhonorował jednostkę OSP Goszcza z okazji 100 -lecia jej powstania. Także Wójt Gminy Marek Jamborski wraz z Przewodniczącą Rady Małgorzatą Doniec oraz jej Zastępcą Grzegorzem Marcem wręczyli Prezesowi Henrykowi Dutkiewiczowi okolicznościowy grawer  z okazji tejże rocznicy. Z kolei w imieniu Starosty Powiatu Krakowskiego druhów z Goszczy uhonorowała Radna Beata Bartoszek. 

            Artystycznym zwieńczeniem święta strażaków w Goszczy był koncert strażackich orkiestr dętych:”TON” z Goszczy i „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic pod batutą kaplelmistrza Jarosława Ignaszaka. 

 

2023-12-20