Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja w sprawie podpisania umów dot. OZE

 

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

 

 

Umowy z firmą: FLEXIPOWER GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kudrowicach na dostawę i montaż instalacji solarnych PODPISANE !

 

Wartość umowy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wynosi: 597 711,48 zł brutto i dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie naszej gminy zostanie zamontowane 61 sztuk instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach Mieszkańców. Przypominamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto.

 

Natomiast łącznie na terenie wszystkich gmin partnerskich (41 Gmin) zostanie zamontowane: 815 sztuk instalacji solarnych.

 

W najbliższych dniach każda Gmina będąca w projekcie otrzyma od Wykonawcy do zaakceptowania harmonogram wykonania montażu. W międzyczasie Wykonawcy zostaną udostępnione kontakty do każdego Mieszkańca będącego w projekcie celem omówienia spraw organizacyjnych związanych z montażem.

 

Jednak proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montażu instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa Instalatorów. Dlatego najpierw przedstawiciel Wykonawcy według zaakceptowanego harmonogramu skontaktuje się z Państwem celem poznania Państwa woli rozpoczęcia montażu w obecnej sytuacji epidemicznej. Na chwilę obecną do Państwa należała będzie decyzja o wyrażeniu zgody wejścia do domu. W przypadku obawy o zdrowie i braku woli montażu, realizacja u tych Mieszkańców będzie odłożona na czas późniejszy. Oczywiście musimy mieć wszyscy na uwadze, że Wykonawca prędzej czy później będzie musiał wykonać te instalacje, ale na dzień dzisiejszy decyzja należy do Państwa. Osoby, które wyrażą wolę montażu, bez względu na sytuację epidemiologiczną, będą wzywane do zapłaty swoich środków. Po otrzymaniu wpłat firma rozpocznie montaż. Jak tylko będziemy mieć już zaakceptowany harmonogram niezwłocznie go Państwu udostępnimy.

 

Umowy z firmą SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców na pellet zostaną podpisane 8 maja 2020 r. Realizacja montażu tych instalacji będzie wyglądała tak jak w przypadku procesu opisanego powyżej przy instalacjach solarnych.

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2020-04-30