Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dla mieszkańców których inspekcje terenowe potwierdziły możliwość zamontowania instalacji OZE w ramach programu dofinansowującego

W nawiązaniu do ubiegłorocznych spotkań dotyczących możliwości pozyskania dofinansowania do instalacji OZE uprzejmie informujemy, iż pojawiła się możliwość złożenia wniosku pozyskującego dofinansowanie na Państwa instalacje. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych których inspekcje terenowe potwierdziły możliwość zamontowania instalacji OZE, na spotkania informacyjne dotyczące warunków uczestnictwa w projekcie. Niezbędnym elementem wniosku o środki na Państwa instalacje jest pozyskanie przez gminę umów użyczenia nieruchomości na których mają być montowane instalacje OZE.
W tym celu najpóźniej do 10 lutego 2024 r. prosimy o dostarczenie wypełnionej i podpisanej przez wszystkich współwłaścicieli umowy użyczenia, do siedziby urzędu gminy (dziennik podawczy). Jest to warunek konieczny do złożenia wniosku.
Przedmiotową dokumenty, będzie można również podpisać i złożyć na każdym spotkaniu informacyjnym zaplanowanym od 24.01.2024 r. do 1.02.2024r.

Terminarz spotkań:
- 24.01 godz. 17.00 – Remiza Maciejowice ( Maciejowice, Wiktorowice)
- 24.01 godz. 19.00 – Szkoła Podstawowa w Łuczycach ( Łuczyce)
- 25.01 godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa w Prusach ( Prusy, Zastów, Sulechów)
- 25.01 godz. 19.00 – Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy ( Luborzyca, Kocmyrzów )
- 30.01 godz. 17.00 – Remiza w Goszczy ( Goszcza, Marszowice, Sadowie)
- 30.01 godz. 19.00 – Remiza Goszyce ( Goszyce, Łososkowice, Skrzeszowice, Wilków)
- 31.01 godz. 17.00 – Świetlica Dojazdów ( Dojazdów, Krzysztoforzyce)
- 31.01 godz. 19.00 – Szkoła Podstawowa w Karniowie ( Karniów, Czulice, Głęboka, Pietrzejowice, Rawałowice)
- 01.02 godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa w Wysiołku Luborzyckim (Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka, Baranówka)Bardzo prosimy, aby przy podpisywaniu umów na ww. spotkaniach przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.

2024-02-27