Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

I Gminno – Uniwersyteckie Dożynki – Prusy 10 września 2023 r.

W niedzielę 10 września br. odbyły się w Prusach, zorganizowane po raz pierwszy wspólne Dożynki Gminy Kocmyrzów Luborzyca i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dożynkowe uroczystości rozpoczął przemarsz barwnego korowodu dożynkowego Kół Gospodyń Wiejskich naszej gminy z wspaniałymi, tradycyjnymi wieńcami, dożynkowymi bochnami chleba i kołaczami, który prowadziła służba liturgiczna parafii w Prusach wraz z księdzem proboszczem Franciszkiem Walkoszem oraz Orkiestrą Dętą „Kosynierzy”z Luborzycy. Następnie odprawiona została uroczysta, koncelebrowana Msza Święta. Nabożeństwo to wspólnie odprawili proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher oraz proboszcz parafii w Prusach ksiądz Franciszek Walkosz, który wygłosił okolicznościowa homilię. Podczas tej uroczystej Mszy świętej odbyła się ceremonia poświęcenia wieńców i dożynkowych chlebów, będących symbolem tegorocznych zbiorów. Po zakończonym nabożeństwie, symbolicznego otwarcia I Gminno – Uniwersyteckich  Dożynek w Prusach, dokonali ich Gospodarze Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski oraz Prorektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz.

            Zgodnie z tradycją, nie zabrakło podczas Dożynek  w Prusach symbolicznego obrzędu  dzielenia i częstowania chlebem ich uczestników przez ich Gospodarzy. Jak nakazują dożynkowe tradycje  nie zabrakło w niedzielę w Prusach obyczaju obdarowania wieńcami szczególnie zasłużonych osób przez Koła Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń z Kocmyrzowa swój wieniec przekazało Wójtowi Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Markowi Jamborskiemu, Koło Gospodyń z Prus Prorektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Agnieszce Filipiak-Florkiewicz. Z kolei  Koło Gospodyń z Karniowa obdarowało wieńcem Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Doniec, Koło Gospodyń z Dojazdowa proboszczowi parafii w Prusach księdza Franciszka Walkosza, a Koło Gospodyń z Sulechowa Kierownika Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego URK w Prusach Jerzego Jaskiernię.

            Organizatorzy Dożynek zadbali także o wspaniałe doznania artystyczne. Na scenie w Prusach swoje wielkie umiejętności  artystyczne zaprezentowały kolejno działający przy Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy Zespół Pieśni i Tańca „Złoty Kłos”, którym od lat kieruje pan Kazimierz Cygan, orkiestra dęta „Kosynierzy” Luborzyca pod batutą Pawła Więcława, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, działający przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Zespół „Maszkowiacy”. O wspaniałą atmosferę troszczyła się, prowadząca imprezę w Prusach, Dyrektor  naszego Centrum Kultury Agnieszka Brodowska. 

            Wielką popularnością i zainteresowaniem cieszyły się podczas tegorocznych  I Gminno – Uniwersyteckich Dożynek stoiska przygotowane przez działające na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Koła Gospodyń Wiejskich, na których „królowały” wspaniałe smakołyki, ciasta, pasztety, lemoniady i przekąski, które nie rzadko powstawały w oparciu o przepisy naszych babć.

Nie zabrakło także w Prusach stoisk naszych pszczelarzy, Gospodarstwa Ekologicznego państwa Chorązkich z Goszyc, stacji doświadczalnej UR w Garlicy Murowanej, a także stoisk rękodzielniczych Stowarzyszenia Kreatywnych Seniorów „Jesienny Liść” oraz grupy seniorów  „Na pięterku”.

            W trakcie niedzielnych Dożynek Wójt Gminy Marek Jamborski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Doniec, w imieniu samorządu Gmina Kocmyrzów – Luborzyca, uhonorowali  symbolicznymi grawerami, będącymi wyrazem podziękowania i uznania za całokształt działalności Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy, Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Jesienny Liść” z Luborzycy, Zespołu Pieśni i Tańca „Złoty Kłos” oraz  Orkiestrę Dętą „Kosynierzy” Luborzyca.

            Podziękowania dla rolników z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za Ich trud i ciężką pracę  oraz za wspaniałe kultywowanie ludowych tradycji złożyli licznie przybyli do Prus Goście, a wśród nich min.: Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rafał Komarewicz oraz profesor dr hab. inż. Bogdan Kulig – Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w Krakowie.

            Podczas tych wyjątkowych Dożynek ich organizatorzy zadbali także o liczne atrakcje dla najmłodszych ich uczestników. Były więc „dmuchańce”, animacje, prezentacje OSP oraz inne  zabawy i niespodzianki.

            Dożynki - Święto Plonów to wspaniała tradycja, która nadal gromadzi, nie tylko rolników, ale całą społeczność  lokalną. Tak też było w niedzielę w Prusach. Dziękujemy wszystkim naszym mieszkańcom, przybyłym gościom, samorządowcom z naszej gminy, powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego oraz dyrektorom placówek oświatowych za tak liczny udział w dożynkach. Dziękujemy przede wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z Czulic, Karniowa, Głębokiej, Kocmyrzowa, Dojazdowa, Prus, Luborzycy, Maciejowic, Wilkowa, Goszczy i Sadowia, Łuczyc, Sulechowa, Goszyc i  Pietrzejowic za udział w wydarzeniu i codzienne kultywowanie naszej lokalnej tradycji. Dziękujemy lokalnym wystawcom, oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym  z Maciejowic, Czulic, Marszowic, Goszyc, Goszczy, Łososokowic i Głębokiej za zabezpieczenie terenu i pomoc organizacyjną, dziękujemy harcerzom z 30 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Gniazdo” im. płk. Łukasza Cieplickiego. Swoje podziękowania, za okazałą pomoc kierujemy także do firmy „Elegant Bankiet”, firmy „R – Foll” oraz firmie „Nasza Sieć”.

Szczególne podziękowania składamy na ręce władz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za doskonałą współpracę, możliwość wspólnego świętowania i organizację tego pięknego święta, jakimi są Dożynki. 

 

 

2024-03-15