Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Cykl koncertów patriotycznego śpiewania już za nami

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Bez wolności trudno nam żyć” – cykl koncertów patriotycznego śpiewania” w ramach Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” pn. „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa we współpracy z sześcioma centrami kultury z naszego terenu: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach było upamiętnienie bohaterów i wydarzeń sprzed 160 laty oraz uświadomienie znaczenia Powstania dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, a także inspirowanie działań o charakterze kulturalnym.

Ciepłe, majowe i czerwcowe weekendy stały się okazją do wspólnego śpiewania i przypomnienia sobie znaczenia polskiego czynu niepodległościowego, bowiem część artystyczna przeplatana była narracją na temat wydarzeń, które miały miejsce na terenie okolicznych ziem w czasie trwania Powstania Styczniowego. Opracowanie historyczne przygotował prof. Konrad Meus z UKEN z Krakowa.

Cykl sześciu międzypokoleniowych koncertów patriotycznych,  z udziałem orkiestr, zespołów wokalnych, muzyków oraz solistów z naszego terenu, poprzedzony był warsztatami muzycznymi. Zwieńczeniem wcześniejszych wielogodzinnych prób muzyków były koncerty, podczas których artyści zaprezentowali bardzo zróżnicowany repertuar, czasami odbiegający od tradycyjnie patriotycznych skojarzeń. Publiczność miała okazję wysłuchać niezwykle urozmaiconych utworów: od energicznych rockowych piosenek, po tradycyjne utwory patriotyczne i podniosłe pieśni religijne.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w realizację naszej wspólnej, patriotycznej inicjatywy!  Mamy nadzieję na kolejne muzyczne lekcje historii.

Fotografie: Marcin Gałek

                                                                                               Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

 

2024-07-02