Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa PSZOK w Kocmyrzowie

W ramach działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, między innymi dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej, w miesiącu styczniu bieżącego roku, rozpoczęły się prace budowlane przy budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie. Przedmiotowa inwestycja wyraźnie wpłynie na rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększy świadomości ekologiczną mieszkańców gminy poprzez promowanie segregacji „u źródła” oraz recyklingu.

 

Przedsięwzięcie powstaje dzięki środkom pozyskanym w ramach umowy dotyczącej dofinansowania realizacji Projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT.

 

2020-01-07