Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

22 kwietnia „Dzień Ziemi”

Z okazji przypadającego dzisiaj, tj.22.04. „Dnia Ziemi” pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom Gminy Kocmyrzów -Luborzyca za zorganizowanie i liczne włączenie się w akcje sprzątania swojej najbliższej okolicy.

Mimo utrudnień w postaci obostrzeń epidemicznych i niesprzyjającej pogody, w wielu sołectwach, z inicjatywy mieszkańców, sołtysów i radnych sprzątano tereny i ścieżki rekreacyjne, przydrożne rowy oraz porządkowano zieleń. W wielu miejscach ustawiono dodatkowe kosze na śmieci i zamontowano worki na odpady, aby umożliwić mieszkańcom włączenie się do akcji sprzątania w dogodnym dla każdego terminie, np. w trakcie rodzinnych spacerów czy zajęć na świeżym powietrzu.

Na zlecenie ZGK wykonano także prace porządkowo-renowacyjne na placach zabaw przygotowując je do nowego sezonu. Ze swej strony zapewniliśmy sprzątającym rękawiczki jednorazowe i worki oraz zadbaliśmy o odbiór zebranych śmieci.

Dziękujemy organizatorom, uczestnikom i wszystkim wspierającym ich organizacjom: jednostkom OSP, KGW i Stowarzyszeniom a także sponsorom za zaangażowanie i liczymy na kolejne lata wspólnych działań na rzecz naszej społeczności.

Zachęcamy także do skorzystania z porady Ekodoradców, którzy w ramach swojej aktywności pomagają zainteresowanym mieszkańcom w pozyskaniu dotacji na:
-wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe,
-instalację odnawialnych źródeł energii,
-termomodernizację budynku lub jego części,
oraz prowadzą obsługę Punktu Czystego Powietrza
Eko Team:
https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/dla-mieszkancow/ekologiczna-gmina/eko-team/

Wszystkie informacje o segregowaniu i gospodarowaniu odpadami komunalnymi oraz zasady działalności PSZOK znajdziecie Państwo na stronie: https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/dla-mieszkancow/ekologiczna-gmina/odpady-komunalne-i-pszok/

2021-04-22