Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r., w Czulicach, odbyły się uroczyste obchody 120 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, najstarszej jednostki strażackiej działającej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych i pododdziałów jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (OSP Głęboka, OSP Goszcza, OSP Goszyce, OSP Karniów, OSP Łososkowice, OSP Łuczyce, OSP Maciejowice, OSP Marszowice, OSP Rawałowice, OSP Skrzeszowice), Jubilaci-OSP Czulice oraz jednostek z gmin: Koniusza (OSP Biórków Mały, OSP Glewiec, OSP Wronin, OSP Czernichów), Igołomia-Wawrzeńczyce (OSP Tropiszów) i Miasta Krakowa (OSP Kościelniki, OSP Wróżenie) do kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Czulicach, gdzie została odprawiona koncelebrowana, okolicznościowa Msza święta. Nabożeństwo to odprawili: proboszcz czulickiej parafii ksiądz Kazimierz Szarek, w koncelebrze z księdzem Andrzejem Orlikowskim – kapelanem ZOSP RP Gminy Kocmyrzów -Luborzyca, który wygłosił okolicznościową homilię. Po zakończonej Mszy świętej poczty sztandarowe, które prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca przemaszerowały na plac pod budynkiem remizy OSP Czulice, gdzie kontynuowane były uroczystości jubileuszowe. Przemarszowi pocztów, tak jak i całemu strażackiemu świętu w Czulicach towarzyszyła oprawa muzyczna, którą zapewniły połączone strażackie orkiestry dęte „TON” z Goszczy oraz „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora. Przemarsz zakończył meldunek, który Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Leszkowi Ziębie złożył Komendant Gminny druh Andrzej Szwajca.

Po złożeniu meldunku nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, po którym Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, a równocześnie Prezes OSP Czulice druh Zbigniew Wawro powitał obecnych na uroczystości mieszkańców Czulic oraz zaproszonych Gości. Byli wśród nich m.in.: Tomasz Tomala - Sekretarz Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a równocześnie Honorowy Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzata Doniec, Radna Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, druh Leszek Zięba - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, równocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, druh Wojciech Ruśniak – Prezes Zarządu Oddzialu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Grodzkiego Krakowskiego, st. brygadier Jacek Hajduk - Dowódca JRG 7 KM PSP Kraków, nadbrygadier Stanisław Nowak - były Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Krzysztof Malik – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, byli Prezesi OSP Czulice druh Józef Miechowicz i druh Tadeusz Rozpondek oraz Agnieszka Brodowska – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Po zakończonym powitaniu Prezes OSP Czulice druh Zbigniew Wawro przybliżył zebranym na uroczystości jubileuszowej w Czulicach historię oraz dzień dzisiejszy tej najstarszej w gminie jednostki OSP. Następnie odbyła się uroczysta dekoracja odznaczeniami i wyróżnieniami druhów z OSP Czulice. „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Solarz Rafał Marzec Grzegorz, Rospądek Stanisław, Hardyn Grzegorz; „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżniono druhny i druhów: Wawro Bogumiła, Miechowicz Lucyna, Miechowicz Beata, Solarz Monika, Zając Halina, Dziadkowiec Mariusz; Z kolei „Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Solarz Jan, Miechowicz Jacek, Bizański Marek, Wawro Marcin, Wawro Jakub, Miechowicz Marcin; Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali druhowie: Małysa Marcin, Miechowicz Paweł, Miechowicz Piotr, Wilk Zdzisław, Wilk Robert,Wilk Sebastian; Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat wyróżnieni zostali: 60 Lat Służby – Miechowicz Józef; 55 Lat Służby - Rozpondek Tadeusz; 50 Lat Służby – Wilk Edward; 45 Lat Służby – Kapusta Krzysztof, Bizański Marian, Zając Stanisław; 35 Lat Służby – Miechowicz Tadeusz, Wawro Zbigniew; 30 Lat Służby – Miechowicz Ryszard, Rospądek Stanisław, Hardyn Grzegorz, Solarz Jan, Marzec Grzegorz Solarz Rafał, Sobczyk Bogdan; 25 Lat Służby – Miechowicz Jacek; 20 Lat Służby – Dziadkowiec Mariusz, Bizański Marek, Wawro Marcin, Caba Robert, Wawro Jakub, Miechowicz Marcin; 10 Lat Służby – Solarz Kamil, Miechowicz Paweł, Zapała Michał, Wilk Zdzisław, Wilk Sebastian, Wilk Robert, Miechowicz Piotr. Ponadto Zarząd OSP Czulice przyznał honorowe Dyplomy Uznania dla osób i organizacji szczególnie blisko współpracujących z druhami z tej jednostki. Dyplomy te otrzymali: Państwo Iwona i Michał Kolegowicz, pan Krzysztof Rybka, pan Paweł Gruchała, pan Mieczysław Gaudyn, państwo Katarzyna i Grzegorz Makuszewski, pani Renata Gajda, pan Kazimierz Cygan. Państwo Iwona i Michał Kolegowicz, pan Krzysztof Rybka, pan Paweł Gruchała, pan Mieczysław Gaudyn, państwo Katarzyna i Grzegorz Makuszewski, pani Renata Gajda, pan Kazimierz Cygan oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Czulicach.

Po zakończonej uroczystości dekoracji z krótkimi wystąpieniami do wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności druhów z Czulic zwrócili się kolejno: Wójt Gminy Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Tomasz Tomala - Sekretarz Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Radna Powiatu Krakowskiego Beata Bartoszek, druh Leszek Zięba - Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz druh Józef Miechowicz – były wieloletni Prezes OSP Czulice.

 

 Artystycznym podsumowanie strażackich uroczystości w Czulicach był występ zespołu folklorystycznego „Złoty Kłos”, działającego przy naszym Centrum Kultury.

2023-12-20