Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Powszechny Spis Rolny - podsumowanie i podziękowanie

W ramach Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca od 1 września do 30 listopada 2020 r. spisanych zostało 1036 gospodarstw rolnych, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., co stanowi 97,23% ogółu gospodarstw objętych spisem.

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogli udzielić  informacji  o gospodarstwach rolnych poprzez:
• samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Z tej możliwości skorzystało 20,23% rolników;
• telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99. Ten sposób dokonania spisu rolnego wybrało 4,69% rolników.

Na terenie naszej gminy od dnia 1 października 2020 r. pracowało 4 rachmistrzów spisowych, którzy wykonywali swoje obowiązki z wielką starannością i zaangażowaniem.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się samodzielnie kontaktowali się rachmistrzowie spisowi:
• telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym. Było to 14,76% ogółu gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy;
• bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego. Bezpośrednio w terenie zostało spisanych 60,32% gospodarstw rolnych.

Na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zostało powołane Gminne Biuro Spisowe, gdzie rolnicy i osoby zainteresowane mogły zasięgnąć informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego. Udostępniono również stanowisko spisowe, gdzie można było wypełnić formularz internetowy z pomocą pracownika urzędu gminy. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Gminny Komisarz Spisowy czyli Wójt Gminy wraz z Gminnym Biurem Spisowym, które było w stałym kontakcie z rachmistrzami spisowymi oraz z koordynatorami prac spisowych z Urzędu Statystycznego.

Powszechny Spis Rolny jest dość wyczerpującym i drobiazgowym badaniem. Dlatego też w tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim rolnikom z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za aktywny udział w badaniu, za poświęcenie swojego czasu, rzetelne wypełnienie obowiązku spisowego oraz przekazanie cennych informacji, a także rachmistrzom terenowym za poświęcenie i pracę wykonaną w trudnym czasie pandemii. 

2020-12-10