Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Powszechny Spis Rolny - przypomnienie

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolnygospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl/

  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,

  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Informujemy, że na terenie naszej gminy od dnia 1 października pracuje 4 rachmistrzów spisowych. Ewentualne dane rachmistrzów można potwierdzić w Urzędzie Gminy.

 

Przypominamy, że wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest dla wszystkich rolników obowiązkowe.

2020-10-15