Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

2024-02-07