Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 25.09.2022 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:

1. Fundusz sołecki.
2. Nadanie nazw ulic w miejscowości Karniów.
3. Zwiększenie ilości kursów linii 212.
4. Sprawy bieżące.


W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się
w tym samym dniu po upływie 15 minut.
Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Sołtys Helena Żuwała

2022-09-16