Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie w Wilkowie w dniu 17 sierpnia 2022r.

Sołtys wsi Wilków serdecznie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 17 sierpnia ( środa ) 2022 r. o godz. 19.00 w budynku wiejskim w Wilkowie.

Porządek zebrania:

1. Fundusz Sołecki 2023 rok.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji ( tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa ), zebranie w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.

Sołtys wsi Wilków
Sławomir Mentel

2022-08-11